Del 3: En stark styrgrupp gör skillnad – hur agerar era styrgrupper när det hettar till?

I del 3 i artikelserien En stark styrgrupp gör skillnad delar Improviates VD Maria Widström med sig av sina reflektioner kring vikten av en sammansvetsad styrgrupp. Styrgruppen behöver föregå med gott exempel och lägga tid på att reda ut styrgruppens roll, beteende och agerande för att få ut full effekt av förändringen.

Hur agerar era styrgrupper när det hettar till?

I stort sett alla transformationer innebär att individer i organisationen behöver agera på ett nytt sätt för att verksamheten ska kunna få ut full effekt av förändringen. Men, att ändra beteende och arbetssätt kan kännas hotfullt. Vissa individer kanske får mer att göra, medan andra mindre. Några arbetsuppgifter försvinner helt och hållet.

Vad händer med mig?

Det är en fråga alla ställer sig oavsett om man är chef, medarbetare eller med i styrgruppen. I komplexa transformationer är många individer inkopplade och mycket kan gå snett, vilket kan bli en smärtsam och dyr historia för verksamheten.

Styrgruppen har blickarna på sig

Som i allt teamarbete behövs en insats för att styrgruppen ska agera som ett välfungerande team. Styrgruppen är en temporär gruppering av individer och ofta en helt ny konstellation. Det kan innebära att medlemmarna inte är riktigt sammansvetsade som team, och därmed inte vet var de har varandra i tuffa situationer.

Sturgruppen har blickarna på sig. Förhållningssätt, jargong och förmåga att samarbeta granskas av andra i verksamheten. För styrgruppen innebär det en stor potential att skapa goda beteenden och ett driv i organisationen som för förändringsarbete framåt. Men, det finns även en risk att icke önskvärda beteenden smittar av sig.

Låt styrgruppen definiera vilket förhållningssätt som ska vara rättesnöret

Investera tid, både i uppstart och längs vägen, på att bygga styrgruppen till ett sammansvetsat team, och reda ut väsentliga frågor som alla i gruppen behöver förhålla sig till.

Här delar vi med oss av några frågor för styrgruppen att enas kring:

  1. Vilken är vår uppgift? Vad har vi för ansvar som grupp och som individer?
  2. Har vi olika roller i gruppen?
  3. Hur fattar vi beslut?
  4. Hur agerar vi när vi inte är överens?
  5. Hur stöttar vi programmet/projektet så de kan nyttja sin fulla kompetens och kapacitet?
  6. Hur agerar vi när Programmet/projektet inte levererar enligt plan?
  7. Hur löser vi konflikter?
  8. Hur lyfter vi varandra och program- och projektteamet för att skapa energi och motivation att ta oss igenom transformationen?

Vill du ha fler tips hur styrgruppen kan stärkas? Läs Del 1: En stark styrgrupp gör skillnad och Del 2: Frågor som alla styrgrupper borde ställa.

Vill du veta mer om hur vi på Improviate kan stötta er organisation att skapa styrgrupper som gör verklig skillnad i era transformationer? Kontakta oss för ett samtal.

Kontakta oss