Kurser & Seminarier

Vi bygger förändringskompetens, förmåga och insikter hos ledare, specialister och medarbetare.

Aktuella kurser, seminarier och nätverk

Förbättra ditt ledarskap och utveckla dina kunskaper med våra kurser eller nätverk. 

Ledarskapskurs: Förändringsdrivet ledarskap

Ta ditt ledarskap till nästa nivå! Att leda i förändring är inte alltid enkelt med det finns sätt att rusta dig som ledare och stärka din förmåga att tryggt navigera i den alltmer komplexa verklighet vi lever i.

CMNetwork

Det här är nätverket för dig som vill utveckla dina egna kunskaper, bredda ditt nätverk och komma till nästa nivå i rollen som förändringsledare.

Vi är ackrediterade utbildade inom Prosci

Vi är ackrediterade utbildare inom Proscis metodik och erbjuder i samarbete med Nexum hela Proscis kursutbud. Kontakta oss så berättar vi mer!

Föreläsningar och Workshops

Boka in en inspirationsföreläsning eller workshop till ditt nästa event eller konferens!

Att leda i förändring

Många gånger tar vi för givet att medarbetare skall anamma nya processer och tekniska lösningar bara genom att de kommer på plats/implementeras. Men att hantera den mänskliga sidan av förändring är ofta den mest utmanande. 
Detta är en 1/2-dags workshop kring vikten av förändringsledning och chefernas roll

Att leda förändring på distans

Att leda ett team på distans skapar helt nya förutsättningar och utmaningar.
Detta är en 1/2-dags workshop kring att skapa tydlighet och tillit, ett bra arbetsklimat och goda resultat, utan att vara fysiskt närvarande. 

Att leda förändring i osäkerhet

Hur bemöter man olika reaktioner på en förändring där vi inte riktigt har alla svar? Om det dessutom är otydligt och svårt att visa hur förändringen kommer att påverka blir bemötandet avgörande för hur individen antingen kommer att vilja fly fältet eller vara med och bidra!
Detta är en 1/2-dags workshop där vi tar lärdomar av hjärnforskningen.  

Human Centric Change - Få engagerade, motiverade medarbetare i en förändring

Varför reagerar vi som vi gör och vad som triggar våra belöningssystem och ger engagerade, motiverade medarbetare?
Detta är en 1/2-dags workshop som tar sin utgångspunkt i hjärnforskningen.

Hur kan du stärka din organisation förändringsförmåga?

Har du koll på vilka kritiska delar i organisationen man bör se över för att stärka organisationens förändringsförmåga?
Detta är en 1/2-dags workshop med fokus på att också skapa en grund i organisationen som helhet (kan kombineras med en mognadsanalys).

Skapa effektiva team

Hur bygger man upp ett team och tar tillvara den kollektiva intelligensen? Hur får man teamet att trivas och vilja göra sitt bästa? Vi har fokus på hur ledare kan skapa ett effektivt team och få engagerade, motiverade medarbetare i en förändring.
Detta är en 1/2-dags workshop med fokus på att bygga team.

Skräddarsy din workshop / föreläsning

Sätt ihop din egen föreläsning! Vad har du för önskemål? Vilka ämnen ska föreläsningen innehålla, hur lång bör den vara, och när skulle du vilja ha den? Klicka på intresseanmälan, så kan du beställa offert på din skräddarsydda föreläsning redan idag!

Exempel på områden vi skräddarsytt:

 • Ledarskap i förändring
 • Hjärnan – hur funkar vi i förändring
 • Human Centric Change – 4 områden för engagemang och hållbart ledarskap
  • Empati
  • Inkludering
  • Tydlighet och
  • Kontinuerligt lärande

Kontakta oss