Kommunicera i förändring

Driv förändringen med hjälp av effektiv kommunikation!

Kommunicera i förändring

I utbildningen lär du dig mer om kommunikationens roll och bidrag i förändring, hur du bygger kraftfulla berättelser och budskap för olika nivåer och lärstilar. Vi går igenom hur du planerar, organiserar och följer upp kommunikationen och väljer rätt avsändare och kanaler för olika syften. Du får också lära dig hur olika kommunikationsverktyg hjälper dig att skapa dialog, utveckla samarbete och bygga engagemang.

Det här får du med dig

Kursinfo

När:  
Erbjuds som intern utbildning under 1 heldag.

Hur:
Med utgångspunkt i  forskning och evidensbaserade metoder inom förändringsledning varvas teori, reflektioner och  praktiska övningar baserade på deltagarnas egen verksamhet och erfarenhet. 

För vem passar utbildningen

Utbildningen vänder sig till chefer och till medarbetare i stödfunktioner som arbetar med  förändring. 

Varför ska du utbilda dig hos oss?

  • Vi kan förändring! Vi driver utvecklingen. Vi utgår från människan. 
  • Improviate är specialister inom förändringsledning i Sverige. I mer än 10 år har våra seniora konsulter utbildat och certifierat över tusen verksamhetsspecialister, chefer och konsulter.
  • Vår kunskap och våra metoder bygger på forskning och lång praktisk erfarenhet.
  • Våra kunder kommer från olika branscher och du får med dig exempel från verkligheten. 
  • Våra utbildningar kännetecknas av en hög grad av involvering, teori som prövats i praktiken, koppling till deltagarnas egna verksamheter och praktisk kunskap som går till att tillämpa direkt.
Maria Widström

För mer info, kontakta

Bokningsförfrågan

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig. 

Kontakta oss