Stärk ditt ledarskap

Vi stödjer ledare och medarbetarnära chefer, coachar framåt och bygger in förändringsförmåga i verksamheten.

Ledare har en viktig roll i förändring

Ditt ledarskap har en central roll i förändringsarbetet och påverkar starkt  hela förändringsprocessen och hur dina medarbetare upplever den. Som ledare förväntas du leda förändringen men du måste samtidigt få rätt förutsättningar och stöd för att förstå din roll och hur du bygger din förmåga.

När den kollektiva förmågan ökar hos ledare i verksamheten så stärks genomförandekraften i förändringen och organisationen.  Vi pratar om ett hållbart ledarskap.

Boka in oss för kostnadsfri konsultation

Vi ringer upp för att diskutera dina behov!

Kurser för ledare och chefer

Vi är ackrediterade utbildare inom Proscis metodik och erbuder i samarbete med Nexum hela Proscis kursutbud. Kontakta oss så berättar vi mer!

Prosci Change Management
Leading your team through change

Denna 1-dagars kurs är utformad för att hjälpa chefer att proaktivt leda team genom förändring. 

Prosci Change Management Sponsor Briefing

Denna 4-6 tim kurs är utformad att klargöra sponsorns eller den exekutiva chefens roll under förändring, där vi bygger en koppling mellan effektiv förändringsledning och affärsresultat.

Workshops & Seminarier

Här är några exempel på vad vi kan erbjuda:

Kontakta oss