Förändringsledning – från nuläge till framtida läge

Förändringsledning är ett genomtänkt, planerat och strukturerat arbete där människor i organisationen får det stöd som behövs för att en viss beslutad förändring ska uppnå önskat resultat i framtiden.

Beteendeförändringar hos människor

Förändringsledning har fokus på att åstadkomma beteendeförändringar hos människor. Ju större krav på beteendeförändring hos människor i samband med en förändring, desto större vikt att använda sig av förändringsledning för att öka chansen att uppnå sina förändringsmål.

Vad är dina erfarenheter idag?

Har du erfarenhet av att beslutade och kritiska satsningar på förändrade och nya lösningar inte efterlevs eller används fullt ut när de införts?  Eller att införandet skjuts framåt i tiden, endast delar av verksamheten ställer om eller att andra förändringar kommer mellan? Då vet du att det sällan räcker med att de övergripande strategierna och visionen finns på plats eller att lösningen i sig är efterlängtad och bra.

Förändringsledning handlar om beteendeförändringar

Oavsett vad förändringen handlar om,  tex ett nytt system eller en ny process, så måste människorna  som berörs av den nya lösningen förändra sitt beteende för att målet och nyttan med förändringen ska uppnås.

 

Få med dig människorna hela vägen

För att lyckas behöver du som ledare både förstå hur människorna påverkas och hur du ska få med dig dem i förändringen på ett framgångsrikt sätt.

De behöver inte bara veta vad som ska förändras utan även varför så att de själva kan ta ställning för förändringen och bidra under hela resan.

Med andra ord behövs det  rätt förståelse och engagemang för ett lyckat genomförande med bestående effekter.

Vi hjälper dig att bli vassare på förändringsledning

Vi på Improviate arbetar med förändringsledningens olika perspektiv, – från beteendeförändringar vid  införandet av specifika förändringar  i verksamheten till den strategiska vyn och organisationens förändringsförmåga kopplat till kultur, ledarskap och struktur.

Vi går in i varje uppdrag med en bred portfölj av beprövade metoder, många års erfarenhet och ett genuint engagemang i förändringsarbetet som gör verklig skillnad i din verksamhet.

Vill du lära dig mer om förändringsledning?

Förändringsledning är boken för dig som vill få en bredare och djupare förståelse för hur ett genomtänkt arbete med individer kan förbättra resultatet för verksamheter i förändring.

Förändringsledning 
Bokus >>
Adlibris >>

Change Management 
Bokus >>
Adlibris >>

“I en tid när verksamheter i stor utsträckning beskrivs i kvantitativa, mätbara termer är det också lätt att glömma bort att den organisation faktiskt inte är något annat än dess människor, och att allt annat – till exempel processer, strukturer och digitala hjälpmedel – är sådant som produceras och utvecklas av olika människor som av olika själv har bestämt sig för att jobba tillsammans mot ett visst mål och med en viss uppgift. All förändring innebär därför att människorna är – och måste vara – i fokus.”
Författarna 

“This I have really been waiting for! I will recommend it to be used at KTH Executive School.”
Anders Holmström, Former Director Industry at KTH Executive School

“I recommend every leader to read this! It gives you great insights on how to drive change in real!”
Hawar Akman, Customer Operations Manager at Iver

Boka in oss för kostnadsfri konsultation

Vi ringer upp för att diskutera dina behov!

Kontakta oss