"Vi ser tydligt effekten av att jobba med den mänskliga sidan av förändring."

Om Improviate

Improviate är en av Sveriges ledande specialister i förändringsledning med över tio års erfarenhet av att bygga och stärka ledares och organisationers förmåga att driva framgångsrik förändring med önskat och bestående resultat.

Vi driver utvecklingen inom området och ser oss själva som stolta pionjärer som bidragit starkt till att sätta förändringsledning på kartan. Vår bas är i Sverige men vi följer våra kunder globalt.

Nyckeln till lyckad förändring

De flesta organisationer lägger ner stora resurser i förändringsinitiativ som  t ex digitalisering, införande av agila arbetssätt, förbättrade processer, omorganisation och kulturförflyttning. Ser vi effekterna av satsningarna? Inte alltid…
Här finns en stor potential till förbättring!

Förutom den nya lösningen ser vi tydligt effekten av att jobba medvetet med den mänskliga sidan av en förändring. Det är nyckeln till att komma i mål.

Känner du igen dig?

”Vi vet inte hur vi ska få med oss våra ledare och medarbetare i den här förändringen”

”Våra ledare och hela organisationen behöver bli bättre på  att hantera förändring. Vi har inte tid och råd att misslyckas”.

”Vi behöver inspiration och lära oss av hur andra gjort för att lyckas”

”Jag behöver hjälp med att utveckla mitt team så att vi blir mer effektiva tillsammans.”

”Vi vill utbilda oss inom Proscis förändringsmetodik (ADKAR).”

Vill du göra skillnad?

Är du redo att stärka förändringsförmågan i din verksamhet tillsammans med oss? Vi är redo att hjälpa dig! Kontakta oss så sätter vi igång. Nu.

Kontakta oss