Masterclass Förändringsledning

Fördjupad vägledning för specialister som driver förändring

Masterclass förändringsledning

Även om du har teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet kan det vara utmanande att driva förändring. Vår Masterclass vänder sig till företag och organisationer som vill lyfta sina förändringsledare till nästa nivå. 

Programmet riktar sig till specialister som vill förbättra sin förmåga och få det stöd som behövs för att göra verklig skillnad i sin organisation.Som deltagare har du redan samlat på dig teoretisk kunskap inom förändringsledning men känner att du i praktiken behöver stärkas för att lyckas använda din kunskap fullt ut.

Om programmet

När:
Erbjuds som ett internt program, fysiskt eller digitalt enligt önskemål.

Genomförs under ett kalender-halvår där datum planeras tillsammans med verksamhets-ansvarig.

Hur:
Inleds med ett uppstartsmöte och därefter 3 coachsessioner i grupp om 3 timmar och möjlighet till 3 individuella mentorsessioner.

 Antalet deltagare är 5 – 12.

Det här får du med dig

 • Du får stöd av våra erfarna kursledare som har en bred metod- och verktygspalett och som generöst delar med sig av tillvägagångsätt som kan passa den situation och
  verksamhet du befinner dig i.
 • Du får ta del av våra kursledares långa och breda erfarenhet som praktiker i olika organisationer och verksamhetsområden.
 • Du får ta del av nya forskningsrön inom förändringsledning och vårt ständiga utforskande och lärande. 
 • Du får en av Improviates seniora konsulter som sin egen mentor.
 • Boken Förändringsledning (Studentlitteratur) ingår som kurslitteratur

För vem passar Masterclass ?

Du är en förändringsspecialister som har arbetat i minst ett år med med att stödja organisationer och individer i förändring. Du har troligen certifierat eller diplomerat dig inom förändringsledning och känner nu att du är redo för att nå nästa nivå.

Varför ska du utbilda dig hos oss?

 • Improviate är pionjärer inom förändringsledning i Sverige.
 • Vi har certifierat över tusen specialister och chefer genom åren och aktivt bidragit till att disciplinen utvecklats och spridits.
 • Vår kunskap och våra metoder bygger på forskning, beprövade modeller och praktisk
  erfarenhet.
 • Våra program och utbildningar är pedagogiska och engagerande.
 • Vi tillämpar teori i verkliga situationer, kopplar det till deltagarnas egna
  verksamheter och bidrar med praktisk och direkt användbar kunskap.
 • Vi är en värderingsstyrd organisation med mod, engagemang och nyfikenhet som ledstjärnor.
 • Våra kunder kommer från olika branscher och du får med dig exempel från verkligheten.

För mer info, kontakta

Maria Widström

Bokningsförfrågan

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig. 

Kontakta oss