Hitta kommunikationens superkraft

Hur fungerar kommunikationen i dina pågående förändringar och vilken roll har du som ledare?
Kommunikation kan vara en framåtkraft som skapar en fokuserad och positiv rörelse i organisationen som behövs i förändringsarbetet för att lyckas.

När den fungerar hjälper
den till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. När kommunikationen fungerar mindre bra riskerar den att bli en motkraft till följd av desinformation, ryktesspridning och fokus på fel saker.

Ledare har en avgörande roll i kommunikationen och kan genom sitt agerande påverkar hur snabbt och bra det går. Många chefer vi arbetar med tycker att kommunikation är A och O i förändringsarbetet men att det samtidigt är svårt att få till och känner sig osäkra. Men det behövs inga superkrafter.  Genom ökad kunskap och några smarta strategier går det att hitta superkraften i kommunikationen så att den jobbar för dig i förändringen.

Det här skriver vi om i den fjärde  artikeln i serien om förändringsdrivet ledarskap, i samarbetet med EGN Sverigedär vi delar med oss av 5 tips för att hitta superkraften i din kommunikation som tar dina förändringar framåt. 

Läs hela artikeln här

Kontakta oss