Del 2: En stark styrgrupp gör skillnad – frågor som alla styrgrupper borde ställa

I del 2 i artikelserien En stark styrgrupp gör skillnad delar Improviates VD Maria Widström med sig av sina reflektioner kring hur en stark styrgrupp bidrar till att skapa rätt förutsättningar för att en verksamhet ska kunna lyckas med sin förändringsresa.

För att lyckas med en transformation innebär det att individerna i organisationen behöver börja agera på nya sätt. En stark styrgrupp skapar rätt förutsättningar genom att fokusera på effekten, skapa rörelse i organisationen och genom att ta tempen kontinuerligt.

Nedan delar vi med oss av några vägledande frågor som en stark styrgrupp bör ha som utgångspunkt för att kunna följa upp och säkra en verklig förflyttning mot det önskade resultatet.
     

Fokusera på effekten

 • Har vi definierat den effekt vi vill uppnå med förändringen och står vi enade bakom målbilden?
 • När behöver vi få ut en effekt av vår investering?
 • Hur arbetar vi för att få en förändringsredo organisation som kan ta emot de resultat som projektet levererar?
 • Hur säkrar vi att kommande lösning används på det sätt, och i de delar i organisationen, som det var tänkt
 • Har vi tillsatt resurser som fokuserar på det mänskliga perspektivet av förändringen, dvs. själva beteendeförändringen?

Skapa rörelse i organisationen

 • Har vi identifierat vilka individer som kommer att påverkas av förändringen? Finns en plan för hur påverkade grupper inkluderas och tas ombord i transformationen?
 • Har vi identifierat vilka cheferna är vars medarbetare påverkas av förändringen?
 • Finns en plan för att ge berörda chefer i organisationen rätt förutsättningar att leda förändringen i mål?
 • Har vi skapat samsyn kring den roll berörda chefer har i förändringsresan och förankrat det med dessa chefer?
 • Har vi tagit fram en kommunikativ plattform att samlas kring i syfte att skapa rörelse och motivation att delta i förändringen?

Ta tempen kontinuerligt – mät progressen

 • Hur förändringsredo är de individer som påverkas av förändringen och hur mäter vi progress i deras förändringsresa?
 • Hur förändringsredo är berörda chefer i organisationen? Får de den support de behöver för att utföra sitt arbete?
 • Vilken förmåga har berörda chefer inom Förändringsdrivet ledarskap? Behöver de stärkas?

Vill du ha fler tips hur sturgruppen kan stärkas? Läs Del 1: En stark styrgrupp gör skillnad och Del 3: Hur agerar era styrgrupper när det hettar till?

Vill du veta mer om hur vi på Improviate kan stötta er organisation att skapa styrgrupper som gör verklig skillnad i era transformationer? Kontakta oss för ett samtal.

Kontakta oss