Våra bästa tips för att leda i förändring

Reflektera över förändringens påverkan på ditt team, bygg en förändringsstory och agera som förebild. Som ledare i förändring underlättar det att ha rätt kunskap och stöd för att lyckas med förändringsarbetet.

I början av maj pratade Kristina von Knorring och Maria Widström om förändringsledning för chefsnätverket EGN. Läs mer här om vilka konkreta tips de delade med sig av för att lyckas som ledare i förändring.

Vill du stärka din förmåga att leda i förändring?  Läs mer om Improviates ledarskapsutbildning Förändringsdrivet Ledarskap.

Kontakta oss