Stärkt förändringsförmåga hos telekombolag

Telekombranschen är präglad av en hög förändringstakt vilket kräver en stark förmåga att leda och navigera i ständiga förändringar. Improviate fick förtroendet att stötta ett av de branschledande telekombolagen att förstärka och utveckla förändringskraften genom förändringsledning. Ett flerårigt samarbete mellan Improviate och kunden har innefattat en rad leveranser och stödinsatser som exempelvis:

  • Genomförande av chefsprogrammet Leda i förändring.
  • Utbildningar, föreläsningar och workshops inom förändringsledning för chefer, specialister och projektledare.
  • Mätning av förändringsmognad i pågående förändringsinitiativ.
  • Strategisk rådgivning.
  • Coachning till förändringsledare.
  • Stöd vid rekrytering av förändringsledare.

Insatsen har lett till en tydlig förflyttning för kunden inom förändringsledning, en stärkt förmåga att leda i förändring, en djupare förståelse för den mänskliga aspekten samt implementering av ett CMO (Change Management Office).

Nyfiken att veta mer hur Improviate kan stötta er att bli bättre på att leda och driva förändring? Tveka inte att kontakta oss!

Läs gärna fler av våra referenser

Stärkt förändringsförmåga hos bank

Inom en av de stora bankkoncernerna pågår ett stort antal förändringsinsatser av olika dignitet. För att hantera den höga förändringstakten valde banken att tillsätta en grupp specialister med syfte att bereda organisationen och stärka genomförandet i de prioriterade förändringsinitiativen. Inom ramen för den satsningen fick hela gruppen utbildas och certifieras inom en förändringsmetodik.

LÄS MER »

Regionens HR direktörer samlades för att diskutera HRs roll i förändringsarbete

Regionernas HR-direktörer träffas varje månad hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett gemensamt nätverk. Medlemmarna i nätverket är djupt involverade i omställningar och utvecklingsinitiativ, såsom digitalisering och omställningen till nära vård med patientnära fokus, och det finns ett behov att förstärka vetskapen kring viktiga beståndsdelar för att lyckas med förändring.

LÄS MER »

Stärkt förändringsförmåga hos telekombolag

Telekombranschen är präglad av en hög förändringstakt vilket kräver en stark förmåga att leda och navigera i ständiga förändringar. Improviate fick förtroendet att stötta ett av de branschledande telekombolagen att förstärka och utveckla förändringskraften genom förändringsledning.

LÄS MER »

Kontakta oss