Regionens HR direktörer samlades för att diskutera HRs roll i förändringsarbete

Regionernas HR-direktörer träffas varje månad hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett gemensamt nätverk. Medlemmarna i nätverket är djupt involverade i omställningar och utvecklingsinitiativ, såsom digitalisering och omställningen till nära vård med patientnära fokus, och det finns ett behov att förstärka vetskapen kring viktiga beståndsdelar för att lyckas med förändring.

Improviate fick förtroendet att genomföra två interaktiva workshops med nätverket med fokus på förändringsledning. Några delar från de två sessionerna kretsade kring följande frågeställningar: 

  • Vilka grunder vilar förändringsledning på?
  • Vilka vanliga fallgropar och framgångsfaktorer finns?
  • Vilken roll kan HR ta inom förändringsledning? Hur ser det ut i olika organisationer?
  • Vilka vetenskapliga referenser finns och hur ser best practice ut inom området?

Kommentarer från några av deltagarna

Improviate var duktiga på att få fram det viktigaste i ämnet. Jättebra med gruppdiskussioner för att jämföra och lära av varandra!

Föreläsningen varvades med interaktiva moment, reflektioner och gruppdiskussioner. Nätverket fick även med sig referenser för fortsatt förkovran.

Nyfiken på hur Improviate kan stötta dig och din organisation att bli bättre på att leda och driva förändring? Tveka inte att kontakta oss!

Läs gärna fler av våra referenser

Stärkt förändringsförmåga hos bank

Inom en av de stora bankkoncernerna pågår ett stort antal förändringsinsatser av olika dignitet. För att hantera den höga förändringstakten valde banken att tillsätta en grupp specialister med syfte att bereda organisationen och stärka genomförandet i de prioriterade förändringsinitiativen. Inom ramen för den satsningen fick hela gruppen utbildas och certifieras inom en förändringsmetodik.

LÄS MER »

Regionens HR direktörer samlades för att diskutera HRs roll i förändringsarbete

Regionernas HR-direktörer träffas varje månad hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett gemensamt nätverk. Medlemmarna i nätverket är djupt involverade i omställningar och utvecklingsinitiativ, såsom digitalisering och omställningen till nära vård med patientnära fokus, och det finns ett behov att förstärka vetskapen kring viktiga beståndsdelar för att lyckas med förändring.

LÄS MER »

Stärkt förändringsförmåga hos telekombolag

Telekombranschen är präglad av en hög förändringstakt vilket kräver en stark förmåga att leda och navigera i ständiga förändringar. Improviate fick förtroendet att stötta ett av de branschledande telekombolagen att förstärka och utveckla förändringskraften genom förändringsledning.

LÄS MER »

Kontakta oss