Vad är grejen med förändringsledning?

Ja, det var temat på två olika frukostseminarier i veckan. Improviates förändringsspecialister Maria Widström och Kristina von Knorring fick möjligheten att inspirera specialister och ledare under två olika nätverksträffar. Den ena var ett frukostseminarium tillsammans med rekryteringsnätverket Agentum och det andra var ett seminarium tillsammans med chefsnätverket EGN.

Maria och Kristina berättade om varför förändringsledning är nyckeln till framgångsrik förändring. De tog upp exempel på praktisk tillämpning av förändringsledning och varför kunskap om hjärnan kan hjälpa oss att bli bättre på att leda i förändring. De skickade även med tips kring vad som är viktigt att tänka på för ledare i förändring.

Vill du också boka in som talare eller veta mer om hur vi kan stötta din organisation i att driva förändring? Kontakta oss här.

Kontakta oss