Helena Werner och Kristina von Knorring var talare på fullsatt Ledningsgruppsdag

Improviates förändringspecialister Helena Werner och Kristina von Knorring drog fulla salar under sina föreläsningar på den årliga konferensen Ledningsgruppsdagen den 2 februari. Ledningsgruppsdagen arrangeras av VD-tidningen och vänder sig främst till VD:ar, ledningsgrupper och seniora chefer.

Lyckas med Förändring – undvik fallgroparna
Helena var en av huvudtalarna på stora scenen och lockade till stort engagemang och ett och annat skratt under hennes föreläsning om hur man undviker fallgroparna i sitt förändringsarbete. Helena har mångårig erfarenhet av att jobba med det mänskliga perspektivet i förändring. Hon rivstartade sin föreläsning med Aretha Franklins låt ”Respect” och knöt an till att just respekt är en viktig grundpelare i framgångsrikt förändringsarbete. Respekt för affären, respekt för individen och ledaren samt respekt för att det är både svårt och tidskrävande att få till mänskliga beteendeförändringar.

Helena nämnde vikten av att koppla förändringen till affären för att få igenom önskat resultat och skickade med tre faktorer för ledare att fundera över:

  1. Målbild
    I förändringsarbete är det inte bara viktigt med ett tydligt ”varför” utan även att fokusera på målbilder och att kunna formulera ett svar på frågan ”när har vi lyckats?”
  2. Koppling till strategi
    Kopplingen till strategin och hur förändringen kommer att bidra till den önskade riktningen är oftast svag i många organisationer och behöver förstärkas. Hur kommer den önskade beteendeförändringen bidra till att skapa önskat värde och förflyttning?
  3. Tid är pengar
    Ledningen och styrgruppen lägger oftast för lite tid i att bottna frågeställningen vad de ska få ut av förändringen och hur mycket det får kosta. En förändring som drar ut på tiden har en direkt påverkan på de förväntade effekterna.

Hon avslutade med budskapet om att det inte finns några genvägar för att lyckas med förändringsarbete. Med ett strukturerat och metodiskt sätt underlättas resan!

Engagemang – en nyckel till framgångsrik förändring
Kristina höll en inspirerande föreläsning om hur vi kan skapa större engagemang i organisationen utifrån kunskap om hur hjärnan fungerar. Hon har en lång erfarenhet av förändringsledning med specialisering inom neuroledarskap, där man tittar på insikter inom hjärnforskningen för att stärka ledarskapet. Hon berättade bland annat om vikten av att locka fram nyfikenheten hos människor eftersom det är ett effektivt sätt att hitta fokus och uppmärksamhet. Först då är hjärnan mottaglig för nya insikter, som i sin tur är det som kan leda till förändrade beteenden och skapa förändringar i en organisation.

Många ledare brottas med hur man skapar engagemang ­– inte minst under stora förändringar och osäkerheter. Kristina refererade till SCARF-modellen* som sammanfattar hur vår hjärna hanterar sociala hot utifrån de fem dimensionerna status, säkerhet, autonomi, tillhörighet och rättvisa. Med hjälp av modellen kan man som ledare utveckla sin egen förmåga att minska mängden hotfulla situationer och i stället fokusera på att skapa motiverande situationer. När belöningssystemet triggas skapas en trygg miljö vilket är grunden för motiverade, engagerade och välmående medarbetare.

*SCARF-modellen är framtagen av David Rock. SCARF är en akronym av de engelska orden Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness.

Vill du också boka oss som talare till ditt event? Kontakta oss på info@improviate.se.


Kontakta oss