Helena Werner medverkade vid Stora Ledarskapsdagen 2023 i Finland

Med föreläsningen Hjärnsmart ledarskap i förändring medverkade Improviates partner Helena Werner på Stora Ledarskapsdagen, utbildningsföretaget Conductus Nordic Educations årliga ledarkonferens i Vasa i Finland. Dagen innehöll inspirerande perspektiv på ledarskap, motivation och möjligheterna med AI.

Ett av Helenas viktigaste budskap handlade om hur vi som ledare behöver skapa en levande relation till vårt inte ledarskap både före och under tider vi leder andra.

Genom att vara medveten om hur du påverkar och påverkas av andra, och genom att ha tillit till din förmåga att möta andra med närvaro och empati, kan du skapa respekt. Respekt som grundar sig på tillit och öppenhet är en förutsättning för att leda förändring på ett effektivt sätt. 

Hur du leder dig själv kommer påverka hur du leder andra. Förändringsarbete måste vara en naturlig del av verksamheten och genomförandekraften ökar om förändring sker mer på hjärnans villkor var andra viktiga budskap och delar av innehållet som Helena tog upp.

Helena Werner, partner Improviate

Som ledare eller chef är vi framför allt först och främst människa! Därför behöver vi rikta fokus och skapa en levande relation till vårt inre ledarskap både före och under tiden vi leder andra.

Övriga ämnen och talare var Ett bättre samhälle med hjälp av AI med Göran Lindsjö, AI-rådgivare på Governo, AI ger oss vingar!- Aveos resa med Anna Häggblom, föreläsare och VD på Aveo samt
Motivation – min svagaste länk med Nils van der Poel, tvåfaldig olympisk guld-medaljör och föreläsare.

Läs mer om konferensen här. 

Kontakta oss