KURS

Förändringsdrivet ledarskap

Boka och säkra din plats! Förändringsdrivet ledarskap

Fyll i dina kontaktuppgifter för att boka kursen Förändringsdrivet ledarskap.

Är du intresserad av att boka in den här kursen som en företagsanpassad kurs inom ert bolag? Kontakta maria.widstrom@improviate.se

Maria Widström

För mer info, kontakta

Anmälningsvillkor

ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Vid förhinder kan kursplatsen nyttjas av en annan person hos det beställande företaget. Detta meddelas skriftligen via e-post direkt till ansvarig kursledare eller info@improviate.se.

OMBOKNING
Vid ombokning senast 4 veckor innan kursstart tillkommer en avgift på 1 500 SEK + moms. Vid ombokning senare än 4 veckor innan kursstart tillkommer en avgift på 5 000 SEK + moms.

PRISER OCH FAKTURERING
Kursens ordinarie pris är 36 000 SEK + moms. I priset ingår 3 lärarledda dagar (2 dagar internat och totalt 1 dag digitalt), internatkostnader, individuell coachning och en digital läroplattform med uppgifter och verktyg för löpande interaktion med din kursledare. Fakturering sker före kursstart med 20 dagars betalningstid. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8,5 procent.

FÖRBEHÅLL
Improviate AB förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta kursen vid för få anmälda deltagare eller andra omständigheter utanför bolagets kontroll. Improviate AB kan ej hållas betalningsansvariga innefattande, men ej begränsat till, transportkostnader, boende eller annan kostnads som ombesörjes av kursdeltagaren.

Kontakta oss