Change Management Network

CMNetwork

Snart släpper vi ansökan till Nätverket CMNetwork

Det här är ett nätverk för dig som vill utveckla dina egna kunskaper, bredda ditt nätverk och komma till nästa nivå i din roll som förändringsledare!

Om nätverket

Change Management Network (CMN) är ett branschöverskridande nätverk för dig som jobbar med förändringsledning. Nätverket lägger stor vikt vid erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagarna. Här får du förkovra dig, låta dig utmanas och växa i din roll med hjälp av andra deltagares kunskaper, erfarenheter och nya forskningsrön. Vid vissa tillfällen bjuder vi in inspirerande gästföreläsare. Nätverket facililteras av seniora praktiker och experter inom förändringsledning.

Det här får du med dig

Kunskapsnätverk 2023/2024

Datum för träffar:
24/11 2023
15/2 2024
25/4 2024
29/8 2024

Hur:
Gemensam frukost kl 07.30-08.30
Workshop i grupper kl 08.30-12.00

Var:
United Spaces,
Klarabergsviadukten 63,
Stockholm

Pris: 19 900 SEK exklusive moms

(20% rabatt o du har deltagit i någon annan kurs hos Improviate under 2022-2023)

Målgrupp och gruppindelning

Du jobbar idag som anställd i linjen och driver förändringar utifrån en roll som till exempel chef, förändringsledare, kommunikation, HR specialist, styrgrupsmedlem eller program- eller projektledare. 

Vi tar in en grupp på ca 20 personer från olika branscher . Du kommer under året att ha en hemvist i en mindre grupp om 5-6 personer som du kommer att tillhöra utifrån de grunduppgifter du lämnar vid din anmälan. Det gör vi för att forma grupper som kan lära känna varandra närmare och få ut mer av nätverket. 

Utveckla dina egna kunskaper & bredda ditt nätverk

Upplägg

Vi träffas fyra gånger under ett år och träffarna har olika teman med koppling till förändringsledning. Vi startar i storgrupp med gemensam frukost och mingel. Därefter genomförs en workshop på dagens tema i mindre grupper. 

Gemensam frukost kl 07.30-08.30

Workshop i mindre grupper kl 08.30-12.00

Varje träff har fokus på ett tema som vi djupdyker i genom en föreläsning i ämnet, utmanade fallstudier, reflektioner och erfarenhetsutbyten mellan varandra. Du som deltagare bidrar genom att vara aktiv i dialogen och dela med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper.

Anmäl intresse till CMNetwork

Fyll i dina kontaktuppgifter om du är intresserad att delta i vårt nätverk.

Kontakta oss