Kunskapsbank illustrerat med dator, mobil och pennor

10 steg mot digital utbildning på hjärnans villkor

Vill du genomföra en digital utbildning som tar hänsyn till hur hjärnan lär sig som allra bäst? Fundera då igenom detta:

 • Fokusera på vanor istället för innehåll. Vilka nya beteenden och senare vanor vill du se och hur kopplar det till företagets strategi och bidrar till företagets resultat?
 • Välja de tre viktigaste vanorna som du vill se efter utbildningen.
 • Vilka insikter behövs för att ge oss dessa vanor?
 • Börja designa innehållet utifrån dessa insikter. När vi fokuserar på insikter kan vi lättare fokusera och prioritera, vilket leder till att vi kan dra ner på mängden rent innehållsmässigt.
 • Vilken bakgrund, berättelser, exempel och forskning behöver vi för att generera dessa insikter? Nu börjar du bygga innehållet.
 • Stycka upp i mindre delar och sprid ut utbildningstillfällena.
 • Generera möjligheter för social interaktion och nätverkande mellan tillfällena.
 • Bestäm vilken plattform och verktyg som behövs för att kunna leverera utbildningen. Teams, Zoom, Poll-verktyg, etc.
 • Använd AGES modellen för att generera insikter under utbildningen.
 • Attention: Använd hellre bilder än slides med mycket text. Se till att personen alltid har fullt fokus genom att t.ex. be alla ha kameran igång och planera in pauser.
 • Generation: Se till att designa för ett högt engagemang. Ge alla en chans till att få sin röst hörd tidigt. Använd interaktiva verktyg, polls, breakout sessions, med mera.
 • Emotion. Genom att skapa starka känslor som en del av utbildningen förbättrar du inlärningen och minnet. Du kan till exempel tilltala känslor med video, ljud, starka bilder och personliga historier.
 • Spacing. Vi vet att lärandet fastnar bättre om du designar för kortare tillfällen utspritt över tid. Det är till exempel bättre att planera för två timmar åt gången över fyra spridda tillfällen än att planera in en heldag.
 • Bestäm hur du ska mäta beteendeförändringen efter utbildningen. Mät, följ upp och förstärk!

Kontakta oss